3/4/22 Lekcje - Pakiet, wkrótce...

Jak tylko zostanie opracowany sklep z lekcjami i pakietami najpierw w języku polskim, następnie w języku angielskim, zamieszczę ciekawe materiały edukacyjne z tematyki renowacji kamienia i cegły.                                                                          Zebrałam 10 lekcji z najważniejszymi tematami dotyczącymi renowacji kamienia, z następującymi tematami:

 1. Kamienie w Polsce – magmowe
 2. Kamienie w Polsce – osadowe
 3. Kamienie w Polsce – metamorficzne
 4. Właściwości i wykorzystanie kamieni
 5. Objawy zniszczeń i wady kamieni
 6. Czyszczenie powierzchni kamiennych
 7. Uzupełnianie ubytków i spoinowanie
 8. Impregnacja kamieni
 9. Dezynfekcja, scalanie kolorystyczne
 10. Przykłady, inne

oraz 10 lekcji z renowacji cegły:

 1. Produkcja cegły
 2. Surowce do produkcji cegły
 3. Krótka historia zastosowania cegły
 4. Ceramika architektoniczna ceglana
 5. Objawy zniszczeń, konstrukcje murów ceglanych, przykłady.
 6. Zasady układania cegieł w murze
 7. Spoinowanie murów ceglanych
 8. Ocena stanu zachowania cegły i murów ceglanych
 9. Czyszczenie lica ceglanego
 10. Impregnacja lica ceglanego