DE Wie erstellen sich eine Solomon Curly Column?

Solomon's Column - Auch Gersten- und Zuckersäule genannt, ist eine spiralförmige Säule, die durch einen spiralförmigen, sich drehenden Schaft gekennzeichnet ist, der einem Korkenzieher ähnelt. Die Inspiration war ursprünglich die Trajanssäule. Die gesamte Struktur (ohne die Statue) ist 39,83 Meter hoch. Es besteht aus 17 Steintrommeln aus Carrara-Marmor. Der Sockel ist ein Würfel mit einer Seitenlänge von 5,5 Metern. Wie oft passt ein Modul in eine korinthische Säule und wie viele in eine ionische. Wie lässt sich das gleiche Gewebe regelmäßig wiederholen und zusätzlich nach oben hin verengen? Diese und weitere Antworten finden Sie in meiner neuen Präsentation, aufbereitet als „Case Study“, also ein einzelnes Thema, das für Lernwillige entwickelt wurde, Wissen, das im Internet nicht so einfach und manchmal gar nicht verfügbar ist.

PL      Jak wykonać solomonową kolumnę kręconą?

Kolumna salomońska - zwana także kolumną jęczmienia i cukru, jest spiralną kolumną, charakteryzującą się spiralnym, skręcającym się wałem przypominającym korkociąg. Inspiracją pierwotnie była Kolumna Trajana. Całość konstrukcji (bez posągu) ma wysokość 39,83 metra. Wykonany jest z 17 kamiennych bębnów z marmuru kararyjskiego. Piedestał jest sześcianem o boku 5,5 metra. Ile razy mieści się moduł w kolumnie korynckiej a ile w jońskiej. Jak zrobić aby regularnie powtarzał się ten sam splot, jeszcze dodatkowo zwężający się ku górze? Te i inne odpowiedzi znajdziecie w mojej nowej prezentacji, przygotowanej jako ,,Case study" czyli pojedynczy opracowany temat dla chętnych wiedzy niedostępnej tak łatwo w internecie, a czasem wcale. Zapraszam do zakupu lekcji tylko 250 zł. z okazji święta 1 Maja.