Hommage an einen Steinmetz

Hommage an einen Steinmetz
DE, PL

DE

Der heutige Beitrag ist eine Hommage an die Steinmetze und eine Ermutigung, sich die Details anzusehen. Heute wurde ich von meinem Freund Michał Misiaszek und seinem wunderschönen skulpturalen Werk „Engel der Auferstehung“ inspiriert.
Hier sind einige Fotos vom Bau verschiedener Elemente, die sich auf dem südlichen Knochenturm befinden. St. Elisabeth in Breslau. Es ist eine Gelegenheit, das unsichtbare Auge eines Touristen, eines Passanten, eines Bewohners dessen zu sehen, was sich mehrere Dutzend Meter über ihm befindet. Fotos, die während meiner Überwachung von Mauerwerksdetails aufgenommen wurden.
Architektonische Details entstehen weder plötzlich, noch gleichzeitig, noch an einem Ort, noch werden sie von einem Mann erfunden. Einige von ihnen werden mit den ältesten Zivilisationen Asiens und Afrikas in Verbindung gebracht, andere mit den jüngeren Europas. Der Entstehungsprozess bestimmt: Ort, Zeit, Umgebung, soziales und politisches System, Materialien und Werkzeuge, Material, Bedingungen und technische Fähigkeiten, Art des Gebäudes und Zweck. Der Prozess, ein Detail zu schaffen, indem man der Struktur je nach ihrer Funktion einen besonderen, angemessenen Ausdruck verleiht, ist langsam. Nur manchmal erreicht die Bauform dank der besonderen gestalterischen Begabung herausragender Persönlichkeiten relativ schnell ein relativ hohes Maß an architektonischer Perfektion. Diese Errungenschaft ist ein Modell, dem man folgen muss, aber es muss keine endgültige Lösung, ein Kanon sein, es kann je nach sich ändernden Bedingungen und Bedürfnissen verbessert und transformiert werden.

PL

Dzisiejszy post to hołd złożony kamieniarzom, i zachęta do podpatrzenia detalu. Zainspirował mnie dziś znajomy Michał Misiaszek i jego gotowe piękne dzieło rzeźbiarskie, ,,Anioł Zmartwychwstania".Tu kilka zdjęć konstrukcji różnych elementów znajdujących się na wieży południowej kość. Św. Elżbiety we Wrocławiu. Jest to okazja aby zobaczyć niewidzialne okiem turysty, przechodnia, mieszkańca co się mieści kilkadziesiąt metrów wyżej. Zdjęcia zrobione podczas mojego nadzoru detali kamieniarskich.Detale architektoniczne nie powstają ani nagle, ani równocześnie, ani w jednym miejscu, ani też nie zostają wymyślone przez jednego człowieka. Jedne z nich wiążą się z najstarszymi cywilizacjami Azji i Afryki, inne z młodszymi Europy. Proces powstania warunkuje:  miejsce, czas, środowisko, ustrój społeczny i polityczny, materiały i narzędzia, tworzywo, warunki i umiejętności techniczne, rodzaj budowli i przeznaczenia. Proces powstawania detalu przez nadanie konstrukcji specjalnego, właściwego jej wyrazu, zależnego od spełnianej przez nią funkcji, jest powolny. Tylko czasem dzięki szczególnym uzdolnieniom twórczym wybitnych jednostek, forma konstrukcji osiąga stosunkowo szybko wysoki poziom architektonicznej doskonałości. Osiągnięcie to stanowi wzór do naśladowania, ale nie musi być ostatecznym rozwiązaniem, kanonem, można go udoskonalać, przekształcać w zależności od zmieniających się warunków i potrzeb.