Edukacja

Organizowała i prowadziłam warsztaty i praktyki studenckie/ uczniowskie.